Post Icon

Przygotowanie do matury z matematyki

Nawet uczniowie określający się mianem „typowych humanistów” mogą zdać maturę z matematyki. Poziom podstawowy jest możliwy do zaliczenia przez każdego, trzeba tylko w to uwierzyć i odrobinę się przygotować. Warto zacząć od przeprogramowania się na pozytywne myślenie. Twierdzenie, że to niemożliwe i na pewno się nie uda nie prowadzi do niczego dobrego, blokuje jedynie energię potrzebną do przyswajania wiedzy. Uznanie zdania matury za cel, będzie dobrą motywacją do nauki i dążenia do zaliczenia egzaminu. Oczywiście bez nauki nic samo nie przyjdzie, jeśli nie ma się wrodzonej „smykałki” do matematyki. Warto uświadomić sobie to już na

Przeczytaj komentarze użytkowników0
Post Icon

Uczelnie rolnicze

Uczelnie rolnicze adekwatnie do innych, tematycznie określonych szkół, prowadzą nauczanie na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, na uczelniach określanych jako uniwersytety, akademie rolnicze lub szkoły wyższe. Uniwersytety prowadzą minimum dwanaście jednostek organizacyjnych. Pierwsze miejsce w rankingach zajmuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie. Ranking przygotowany jest z uwzględnieniem jakości nauczania, warunki studiowania, kwalifikacje personelu i współpracę z innymi uczelniami oraz międzynarodowymi instytucjami. Jest to jednocześnie najstarsza uczelnia rolnicza funkcjonująca w Polsce – działa już od 1816 roku, pocz

Przeczytaj komentarze użytkowników0
Post Icon

Ilość nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

W rozważaniach na temat wad i zalet studiów niestacjonarnych i stacjonarnych porównuje się często ilość wiedzy, jaką można zdobyć na obu rodzajach studiów. Opierając się na pozorach, można stwierdzić, że studenci studiów niestacjonarnych, którym zależy na dobre opanowanie materiału określonego w programie nauczania, są w tym przypadku poszkodowani. Spędzają na uczelni mniejszą ilość czasu, więc na tej podstawie można by powiedzieć, że przyswajają mniej materiału. Wykładowcy, uczący zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarny, zaprzeczają jednak temu twierdzeniu, wskazując, że materiał konieczny do opanowania i zaliczenia jest taki sam, le

Przeczytaj komentarze użytkowników0