Jesteś tu: przedszkolenr381.pl > Kartkówki i sprawdziany > Jak się przygotować do sprawdzianu
Post Icon

Dostosowywanie szkolnictwa do rynku pracy

Prace nad Programem dla Śląska zaowocował pomysłem kolejnego programu. List intencyjny w jego kwestii podpisali reprezentanci śląskich miast podczas specjalnie zorganizowanej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z udziałem ministra edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Jego założeniem jest ustanawiania centrów kariery oparte o funkcjonujące już instytucje i doskonalenie szkolnictwa, poprzez dostosowywanie ścieżek nauki do zapotrzebowania panującego na rynku. Współpraca kluczowych podmiotów samorządowych w ramach programu ma zapewnić utworzenie takiej oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego, która będzie korzystna dla uczniów i da im teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą narzędzi i technologii stosowanych przez pracodawców. Dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość przyswoić wiedzę i informacje, które później wykorzystają na rynku pracy, zamiast uczyć się o wielu kwestiach mijających się z realnym zapotrzebowaniem. Praktyczna, trafna wiedza podnosi za to kompetencje młodej osoby na rynku pracy i ułatwia im znalezienie pierwszej pracy. Osoby zaangażowane w projekt oczekują, że jego prowadzenie przyniesie efekt w postaci obniżenia bezrobocia i krótszego czasu poszukiwania pracy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.