Znajdujesz się tutaj: przedszkolenr381.pl > Artykuły dla kategorii ‘Czas wolny
Post Icon

Ilość nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

W rozważaniach na temat wad i zalet studiów niestacjonarnych i stacjonarnych porównuje się często ilość wiedzy, jaką można zdobyć na obu rodzajach studiów. Opierając się na pozorach, można stwierdzić, że studenci studiów niestacjonarnych, którym zależy na dobre opanowanie materiału określonego w programie nauczania, są w tym przypadku poszkodowani. Spędzają na uczelni mniejszą ilość czasu, więc na tej podstawie można by powiedzieć, że przyswajają mniej materiału. Wykładowcy, uczący zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarny, zaprzeczają jednak temu twierdzeniu, wskazując, że materiał konieczny do opanowania i zaliczenia jest taki sam, le

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Stacjonarny i niestacjonarny tryb studiowania

W kwestii wyboru studiów ważny jest nie tylko kierunek i uczelnia, ale również tryb studiowania. Dostępne są studia stacjonarne i niestacjonarne, i oczywiście każda z obu opcji ma swoich zagorzałych przeciwników i zwolenników. Zwolennicy studiów stacjonarnych wskazują, że takie studia dostarczają większą ilość wiedzy i umiejętności, gdyż większa ilość czasu poświęcona jest na ćwiczenia i praktyki, które bardzo dobrze ugruntowują nabywaną wiedzę. Studia niestacjonarne natomiast wymagają poświęcenia większej ilości czasu na naukę poza murami uczelni, gdyż nie zawsze zdąży się przerobić cały materiał na zajęciach. Jednakże studenci studiów nies

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Uczelnie podyplomowe

Coraz bardziej wymagający rynek pracy oraz swoisty trend na ciągły rozwój sprawia, że wielu absolwentom nie wystarczy (ze względu na wymagania pracodawców lub wewnętrzny imperatyw) ukończenie studiów, nawet z tytułem magistra. Wiele osób postanawia się dokształcać, korzystając z bogatej oferty studiów podyplomowych. Są one dobrym sposobem, by podnieść swoje kwalifikacje w odpowiedniej, ściśle już ukierunkowanej dziedzinie. Takie studia trwają z reguły dwa lub trzy semestry, a więc w stosunkowo krótkim czasie umożliwiają nabycie szerszej, dodatkowej wiedzy i wyróżnienie się spośród innych kandydatów tuż po studiach, bez dodatkowych dokonań. Jest to korz

Przeczytaj komentarze 0