Znajdujesz się tutaj: przedszkolenr381.pl > Artykuły dla kategorii ‘Edukacja
Post Icon

Dostosowywanie szkolnictwa do rynku pracy

Prace nad Programem dla Śląska zaowocował pomysłem kolejnego programu. List intencyjny w jego kwestii podpisali reprezentanci śląskich miast podczas specjalnie zorganizowanej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z udziałem ministra edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Jego założeniem jest ustanawiania centrów kariery oparte o funkcjonujące już instytucje i doskonalenie szkolnictwa, poprzez dostosowywanie ścieżek nauki do zapotrzebowania panującego na rynku. Współpraca kluczowych podmiotów samorządowych w ramach programu ma zapewnić utworzenie takiej oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego, która będzie korzystna dla uczniów i da im teoretyczną i praktyczną

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Warsztaty dla młodych projektantów przestrzeni miejskiej

Sam dyplom ukończenia szkoły nie świadczy w zupełności o posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach. Nauka zdobyta w szkole i uczelni daje najlepsze efekty, gdy poparta jest praktycznymi umiejętnościami. Idea ta przyświeca organizatorom warsztatów, również tego zrealizowanego w czerwcu, przeznaczonego dla artystów i kreatorów przestrzeni miejskiej z kilku polskich uczelni. Wzięli oni udział w połączonych z dyskusjami i wykładami warsztatach „Rozwadów – portret miejsca i mieszkańców”. Uczestnikom warsztatów postawiono za cel zrozumienie tożsamości lokalnej miejsca, uchwycenie jego ducha i specyfiki, a następnie przełożenie tego na wizję rewitalizacji.

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Nauczyciele dyplomowani

Podobnie jak w innych zawodach, tak w przypadku nauczycieli, mamy do czynienia z możliwościami określenia kompetencji i poziomu rozwoju zawodowego. W przypadku nauczycieli, wejście na wyższy poziom oznaczane jest przez zakwalifikowanie do grona nauczycieli dyplomowanych. Już w poprzednim roku szkolnym (2013/2014) większość zatrudnionej kadry nauczycielskich była zakwalifikowana jako nauczyciele dyplomowani. W roku szkolnym 2013/2014 łączna liczba dyplomowanej kadry pedagogicznej wyniosła 468,3 tys nauczycieli. Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, osoby te zatrudnione były przede wszystkim w liceach ogólnokształcących, dalej technikach zwykłych i uzupełniających. Odn

Przeczytaj komentarze 0