Znajdujesz się tutaj: przedszkolenr381.pl > Artykuły dla kategorii ‘Medyczne kierunki studiów
Post Icon

Weterynaria

Weterynaria jest to kierunek medyczny, ale specjalizujący się w chorobach zwierząt. Nie studiuje się go na Uniwersytetach Medycznych, a głównie Uniwersytety Przyrodnicze prowadzą nabór na ten kierunek. Studia trwają 5 i pół roku i w ciągu trwania tych lat student zmaga się z takimi przedmiotami jak na przykład: anatomia i histologia zwierząt, fizjologia zwierząt, farmakologia i farmacja, biologia ogólna i molekularna, anatomia patologiczna. Po ukończeniu studiów absolwent musi zdać jeszcze egzamin i potrzymać prawo wykonywania zawodu, któro otrzymuje od Okręgowej Izby lekarsko Weterynaryjnej. Do podstawowych uprawnień lekarza weterynarii należy: wypisywanie recept

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Dietetyka

Dietetyka jest kierunkiem studiów, na którym studenci skupiają się na badaniu produktów żywieniowych, planowaniu i nadzorowaniu posiłków dla osób będących w szpitalu, a także na układaniu diet dla osób walczących z nadwagą i otyłością. Ten kierunek studiów kończy się tylko licencjatem czyli studiami pierwszego stopnia i studiować go możemy na uczelniach publicznych jak i niepublicznych. Przedmiotami z jakimi będzie się zmagał na studiach przyszły dietetyk są między innymi: kliniczny zarys chorób,  towaroznawstwo żywności, farmakologia i farmakoterapia żywnościowa, toksykologia żywności, farmakologia i farmakoterapia żywnościowa. Absolwent dietetyk

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Kierunek lekarsko- dentystyczny

Czyli inaczej stomatologia. Stomatologia jest działem medycyny specjalizującym się i zajmującym się jedynie jamą ustaną czyli zajmuje się leczeniem zębów, przyzębia, błon śluzowych, patologia narządu żucia. Studiować można tylko na Uniwersytetach Medycznych, a studia trwają 5 lat, jednak prawo wykonywania zawodu studenci otrzymują po pozytywnym zdaniu LDEP- Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego oraz po obytym rocznym stażu podyplomowym. Przedmiotami z jakimi zmagają się studenci tego kierunku są anatomia, fizjologia, histologia z embriologią, stomatologia zachowawcza, protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna, patologia jamy ustnej,   stomatolo

Przeczytaj komentarze 0