Znajdujesz się tutaj: przedszkolenr381.pl > Artykuły dla kategorii ‘Medyczne kierunki studiów
Post Icon

Kierunek lekarski

Kierunek lekarski to ciężkie 6 lat studiów. Przyszli kandydaci na lekarzy już od najmłodszych lat swoje marzenia pokładali na medycynie. Na kierunek lekarski ciężko się dostać dlatego już w szkole średniej trzeba solidnie przykładać się do nauki. Przy rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z matury na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i fizyki. Najważniejszym przedmiotem na kierunku lekarskim jest anatomia człowieka- każdy student tego kierunku musi do perfekcji opanować budowę ludzkiego organizmu, znać funkcję każdego narządu, każdego nerwu, nawet tego najmniejszego. Innymi przedmiotami jakie będzie miał przyszły lekarz są miedzy innymi: chemia, bioche

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne to kolejne studia, które kończymy na studiach I stopnia czyli tytułem licencjata, możemy studiować na uczelniach publicznych jak i niepublicznych. Kandydat na ten kierunek studiów powinien cechować się świetnym wzrokiem, odróżnianiem braw, zdolnościami plastycznymi oraz manualnymi. Jest to niezbędne do tworzenia protez zębowych czy aparatów ortodontycznych. Najważniejszymi przedmiotami na kierunku techniki dentystyczne są: fizjologia narządu żucia,  technika protetyczna, technika ortodontyczna, propedeutyka ortodoncji oraz materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu tytułu zawodowego absolwent takiego kierun

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych. Studia są tylko I stopnia czyli uzyskujemy tylko tytuł licencjata. Aby zostać ratownikiem medycznym możemy również kształcić się w szkole policealnej, ale ten zawód w medycznych studiach nie jest tak rozchwytywany jak kiedyś. Przyszły ratownik medyczny musi być odporny na stres, odważny i cały czas musi być gotowy do walki o czyjeś zdrowie i życie. Najważniejszymi przedmiotami na tym kierunku studiów są: anatomia, medyczne czynności ratunkowe, medycyna ratunkowa, pierwsza pomoc. Kierunek ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Oczywiście równ

Przeczytaj komentarze 0