Znajdujesz się tutaj: przedszkolenr381.pl > Artykuły dla kategorii ‘Różne kierunki studiów
Post Icon

Informatyka

Studiować można zaocznie i dziennie. W systemie studiów I (licencjat/inżynier), II (magisterium) III (doktorat) stopnia. Przyszły student informatyki już od najmłodszych lat powinien znać się na tym, jego pasją powinno być tworzenie stron, blogów, posługiwanie się różnymi programami, mieć podstawową wiedzę z tworzenia baz danych, pozycjonowania. Jak również powinien znać podstawowe pojęcia informatyczne. Podstawowymi przedmiotami w dziedzinie informatyki są: algorytmy i struktury danych, programowanie równoległe i rozproszone, programowanie zespołowe, programowanie, systemy operacyjne, bazy danych oraz nauki matematyczne. Absolwent po kierunku informatyka zat

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Matematyka

Matematyka jest matką i królową nauk ścisłych. Przyszły student już w gimnazjum i szkole średniej powinien sobie dobrze radzić z rozwiązywaniem zadań, działań, a także powinien odnajdywać się we wszystkich zależnościach i twierdzeniach. Studiować można zaocznie i stacjonarnie. Studia prowadzone są w systemie licencjackim, magisterskich oraz doktoranckim. Przedmiotami z jakimi będzie zmagał się student matematyki są miedzy innymi: analiza matematyczna, metody probabilistyczne w technice, analiza zespolona, równania różniczkowe, kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa. Studenci zazwyczaj wybierają na tym kierunku specjalność nauczycielską, na kt

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Politologia

Politologia to dość humanistyczny kierunek studiów, który zajmuje się szczególnie naukami o polityce, systemach partyjnych czy administracja publiczną. Przyszły student powinien mieć dobre rozeznanie w polityce, w tym co się dzieje na świecie, a przede wszystkim powinien się tym interesować i pogłębiać swoją wiedzę. Studiować można na uczelniach publicznych i niepublicznych w trybie zaocznym lub dziennym. System studiów jest trójstopniowy: licencjat, magisterka i doktorat. Już na drugim roku studenci politologii muszą wybrać specjalność. Przedmiotami jakie możemy spotkac na tym kierunku są: myśli polityczne, nauka o państwie i prawie, statystyka, polityka sp

Przeczytaj komentarze 0