Znajdujesz się tutaj: przedszkolenr381.pl > Artykuły dla kategorii ‘Typy szkół
Post Icon

Uczelnie rolnicze

Uczelnie rolnicze adekwatnie do innych, tematycznie określonych szkół, prowadzą nauczanie na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, na uczelniach określanych jako uniwersytety, akademie rolnicze lub szkoły wyższe. Uniwersytety prowadzą minimum dwanaście jednostek organizacyjnych. Pierwsze miejsce w rankingach zajmuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie. Ranking przygotowany jest z uwzględnieniem jakości nauczania, warunki studiowania, kwalifikacje personelu i współpracę z innymi uczelniami oraz międzynarodowymi instytucjami. Jest to jednocześnie najstarsza uczelnia rolnicza funkcjonująca w Polsce – działa już od 1816 roku, pocz

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Uczelnie ekonomiczne

Zadaniem uczelni ekonomicznych jest kształcenie specjalistów w dziedzinie ekonomii. Uczelnie te oferują kierunki skupione na ekonomii, z szeroką ofertą zróżnicowanych specjalizacji, dedykowanych różnorodnym, odpowiednim zawodom. Ich duża popularność jest uzasadniona, gdyż ukończenie kierunku opartego daje duże szanse zatrudnienia po zakończenia edukacji i rozwinięcie ciekawej, korzystnej kariery zawodowej, dlatego przyszłościowo myślący uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, posiadający odpowiednie predyspozycje, chętnie wybierają takie kierunki. Obecnie w Polsce prowadzonych jest pięć uczelni ekonomicznych, mieszczą się one w Katowicach, Poznaniu,

Przeczytaj komentarze 0
Post Icon

Politechnika a inne szkoły

Politechnika i uniwersytety techniczne są zbliżonymi instytucjami, są jednak pomiędzy nimi pewne różnice. Przede wszystkim, politechnika może przyznawać tytuł naukowy doktora jedynie w sześciu dyscyplinach naukowych, w tym przynajmniej cztery w dziedzinach dotyczących nauk technicznych. Głównymi kierunkami, wykładanymi na uczelniach technicznych są następujące dziedziny: architektura i budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria i technika, ekonomia i administracja oraz transport. Studia mają formę dwustopniową, pomyślne zakończenie pierwszego stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, po zakończeniu drugiego, zyskuje się dodatkowo tytuł magistra. Pol

Przeczytaj komentarze 0