Jesteś tu: przedszkolenr381.pl > Dobre maniery > Mówienie „dzień dobry” i „ do widzenia”
Post Icon

Nauczyciele dyplomowani

Podobnie jak w innych zawodach, tak w przypadku nauczycieli, mamy do czynienia z możliwościami określenia kompetencji i poziomu rozwoju zawodowego. W przypadku nauczycieli, wejście na wyższy poziom oznaczane jest przez zakwalifikowanie do grona nauczycieli dyplomowanych. Już w poprzednim roku szkolnym (2013/2014) większość zatrudnionej kadry nauczycielskich była zakwalifikowana jako nauczyciele dyplomowani. W roku szkolnym 2013/2014 łączna liczba dyplomowanej kadry pedagogicznej wyniosła 468,3 tys nauczycieli. Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, osoby te zatrudnione były przede wszystkim w liceach ogólnokształcących, dalej technikach zwykłych i uzupełniających. Odnosząc się do wcześniejszego roku, zauważono zwiększenie liczny kadry w przedszkolach aż o 7,2%, co w ciągu jednego roku jest znacznym wzrostem. Obniżyła się natomiast wielkość zatrudnienia w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i technikach. Po zsumowaniu wszystkich danych można stwierdzić, że ogólny spadek zatrudnienia kadry nauczycielskiej wyniósł 0,8% w stosunku do wcześniejszego roku szkolnego. Dużą przewagę w liczbie zatrudnienia mają rzecz jasna szkoły publiczne, zrzeszające aż 88,7% wszystkich pracujących nauczycieli.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.