Post Icon

Kurs decoupage

Miłośnicy kreatywnego tworzenia, z małym lub większym zacięciem artystycznym, lubiące dawać nowe życie starym przedmiotom powinni zainteresować się kursem decoupage. Jest to technika pozwalająca na ciekawe wykonywanie zdobień, używając do tego papieru, serwetek i specjalnych, przeznaczonych do tego preparatów. Stosowanie techniki decoupage umożliwia przeistaczanie zwyczajnych przedmiotów z rzeczy z duszą, o specyficznej wymowie, z wyjątkowymi efektami. Co istotne, technika może być zastosowana na przedmiotach o bardzo zróżnicowanym kształcie i przeznaczeniu: skrzyneczkach na drobiazgi, niewielkich meblach, ale również kieliszkach, wizytówkach, zaproszeniach czy

Przeczytaj komentarze użytkowników0
Post Icon

Doradztwo zawodowe na poziomie szkół

Kiedy szkoły w sposób dynamiczny nie dostosowują swojej działalności do potrzeb rynku, utrudnione staje się znalezienie satysfakcjonującej, gwarantującej utrzymanie pracy po zakończeniu nauki. Rośnie przez to bezrobocie i obniża się motywacja już wśród młodzieży, widzącej dla siebie nikłe nadzieje na dobre życie po okresie edukacji. Fundacja Innowacyjna Edukacja zaleca wprowadzanie doradztwa zawodowego, obejmującego już uczniów szkół, by mieli większe szanse wcześniejszego odkrycia dobrej dla nich drogi zawodowej i przygotowywania się do niej, zwiększając swoje kompetencje w uściślonym kierunku. We Wrocławiu przeprowadzono debaty dotyczące możliwości st

Przeczytaj komentarze użytkowników0
Post Icon

Egzaminy maturalne

Na całość egzaminacyjną, określaną mianem matury, składają się obowiązkowe i dodatkowe przedmioty. Część z nich zdawana jest w formie ustnej i pisemnej, część jedynie pisemnej. Każdy uczeń chcący zdać maturę, musi przystąpić do dwóch egzaminów w formie ustnej i czterech w formie pisemnej. Obowiązkowymi egzaminami ustnymi są egzamin z języka polskiego i języka obcego. Do tego dochodzą obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz z przedmiotu dodatkowego, który wybiera się samodzielnie, często na podstawie wymogów uczelni, do której zamierza się złożyć papiery rekrutacyjne. Dodatkowy przedmiot musi być zdawany na

Przeczytaj komentarze użytkowników0