Jesteś tu: przedszkolenr381.pl > Czas wolny młodzieży > Czas wolny młodzieży
Post Icon

Politechnika a inne szkoły

Politechnika i uniwersytety techniczne są zbliżonymi instytucjami, są jednak pomiędzy nimi pewne różnice. Przede wszystkim, politechnika może przyznawać tytuł naukowy doktora jedynie w sześciu dyscyplinach naukowych, w tym przynajmniej cztery w dziedzinach dotyczących nauk technicznych. Głównymi kierunkami, wykładanymi na uczelniach technicznych są następujące dziedziny: architektura i budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria i technika, ekonomia i administracja oraz transport. Studia mają formę dwustopniową, pomyślne zakończenie pierwszego stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, po zakończeniu drugiego, zyskuje się dodatkowo tytuł magistra. Politechniki kształcą jednak nie tylko inżynierów, lecz również nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i innych szkołach z przedmiotami technicznymi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.