Jesteś tu: przedszkolenr381.pl > Zajęcia pozalekcyjne > Zajęcia dodatkowe, a czas wolny
Post Icon

Ponad 3300 szkół policealnych w Polsce

Szkoły policealne prowadzone są przez odpowiednie jednostki administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub organizacje społeczne i stowarzyszenia. Na chwilę obecną w Polsce funkcjonuje ponad 3300 szkół policealnych, skupiających ponad 300 tysięcy uczniów. Szkoły te to zarówno policealne szkoły zawodowe, jak i kolegia pracowników służb społecznych, a także kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, szkoły dla młodzieży, dla dorosłych i szkoły specjalne. Po zakończeniu nauki, uczniowie zdają egzamin, którego wynik jest potwierdzeniem realnie nabytej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Na tej podstawie okręgowe komisje egzaminacyjne wydają dyplom zawierający nazwę zawodu, do którego uczeń był przygotowywany w trakcie szkoły, i wynik uzyskany na egzaminie, składającym się z części pisemnej i części praktycznej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.