Jesteś tu: przedszkolenr381.pl > Problemy w szkole > Problemy w szkole
Post Icon

Skala ocen

Na terenie całej Polski stosowany jest wspólny, ujednolicony system oceniania szkolnego. W zależności od osiągnięć, uczniom wystawia się oceny w skali od jeden do sześć. Rozporządzenie nie uwzględnia plusów i minusów, dlatego nie widnieją one w ocenach wystawianych na koniec roku. Stosuje się je jednak w trakcie roku szkolnego, by doprecyzować ocenę i mieć wskazówkę przy wystawianiu oceny końcoworocznej, w przypadku gdy wypadająca ocena waha się pomiędzy dwoma. Jeśli np. uczeń ma połowę ocen dostatecznych i połowę dobrych, lecz z minusem, oznacza to, że wystawiona zostanie ocena dostateczna. Jeśli jednak połowa „trójek” byłaby „z plusem”, drugą połowę stanowiłyby oceny dobre, byłoby uzasadnione wystawienie 4 na koniec roku. Plusy i minusy są więc podpowiedzią dla nauczyciela i sugestią dla ucznia, co do realnego stopnia pozyskania przez niego wiedzy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.