Jesteś tu: przedszkolenr381.pl > Kursy > Kurs pilota wycieczek
Post Icon

Spór o religię w szkole

Religia jest drażliwym tematem, dotyczy to również obecności symboli religijnych w obiektach państwowych i publicznych oraz nauczania jej w szkołach. Przykładem częściowego sprzeciwu wobec obecnego porządku rzeczy jest akcja „świecka szkoła”, w ramach której postulowano zakończenie finansowania lekcji religii ze środków budżetu państwa i dalsze finansowanie ich przez Kościół, związki wyznaniowe lub samych rodziców, jeśli chcą oni, by dzieci przyswajały treści o charakterze religijnym. Sama akcja skupia się na zbieraniu podpisów pod projektem ustawy mającej wprowadzić wspomniane kwestie. Sprzeciwia się temu, ze zrozumiałych względów, sam kościół, kwestionujący pojęcie świeckiej szkoły, jako że jest to jednostka publiczna, a uczestnictwo w lekcjach religii jest zależne od woli rodziców. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Bp Marek Mendyk nazwał akcję „świecka szkoła” jedną z prób eliminacji religii ze szkoły; tłumaczy on, że nauczanie jej jest rodzajem służby sprawowanej przez kościół i jego przedstawicieli, odpowiadającej na wyrażoną wolę rodziców. Ponadto, jego zdaniem, rodzice płacą podatki, te przeznaczone są w określonej części na oświatę, w tym na lekcje religii, dlatego nie ma potrzeby wprowadzania zmian w tym zakresie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.