Jesteś tu: przedszkolenr381.pl > Kursy > Szkolenie sekretarsko-asystenckie
Post Icon

Szkoła jako instytucja

Samo określenie szkoły, jako instytucji oświatowo-wychowawczej, mówi wszystko o roli, dla której funkcjonuje. Jej zadaniem jest bowiem kształcenie i wychowywanie uczniów, odpowiednio do poziomów edukacji, na którym się znajdują. Elementy całej instytucji to liczne budynki szkolne, personel (głównie nauczyciele), i przede wszystkim sami uczniowie. Liczba i rodzaje szkół zmieniały się w ramach zmian w systemie edukacji, obecnie wyróżnia się szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie (licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne i specjalne) oraz szkoły artystyczne (m.in. muzyczne, szkoły sztuk pięknych, plastyczne, baletowe). Dodatkowo funkcjonują szkoły wyższe, posiadające jednak własną regulację dotyczącą szkolnictwa wyższego, tj. nie podlegające systemowi oświaty.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.