Jesteś tu: przedszkolenr381.pl > Kartkówki i sprawdziany > Stres przed sprawdzianem, kartkówką, odpowiedzią
Post Icon

Szkolenie sekretarsko-asystenckie

Wiele osób, zwłaszcza kobiet, poszukuje pracy biurowej, nastawiając się na stanowiska sekretarek i asystentek. Jednym z wymagań, stawianych zawsze przed kandydatami, jest przynajmniej dobra znajomość języka, najczęściej oczekuje się znajomość języka angielskiego. Nauka języka jest długotrwała, warto więc rozpocząć naukę pod tym kątem już wcześniej i wciąż doskonalić swoje umiejętności, pozostałych informacji, przydatnych w pracy na takim stanowisku, można nauczyć się na specjalnych szkoleniach. Każda firma ma swoją specyfikę, jednak na szkoleniu można zapoznać się ze standardowymi, lecz powtarzającymi się w większości firm obowiązkami. Do zagadnień realizowanych na szkoleniach należą więc tematy dotyczące: organizacji pracy w sekretariacie i biurze, kształtowania wizerunku zewnętrznego przedsiębiorstwa, słownictwa i określeń stosowanych w formalnej korespondencji, organizacji delegacji w kraju i zagranicą oraz najważniejszych elementów prawa pracy. Najczęstszymi uczestnikami są osoby młode, absolwenci szkół wyższych oraz studenci i osoby legitymujące się wykształceniem średnim, poszukujące pierwszej poważnej pracy już na czas studiów i chcące dość szybko zdobyć kompetencje zawodowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.