Jesteś tu: przedszkolenr381.pl > Dobre maniery > Dzieci w wieku 6-7 lat
Post Icon

Szkoły wyższe

Szkoły wyższe występują w formie jednolitych studiów magisterskich, lub podzielone są na trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie. Rekrutacja na nie prowadzona jest na podstawie wyników osiągniętych przez kandydatów lub według kolejności, w przypadku kierunków, na które nie ma tak wielu chętnych. Szkoły tego typu mogą być określone jako uniwersytety, akademie i wyższe szkoły – określenie to stosowane w nazwie uczelni ma charakter uregulowany, zależny od kryteriów spełnianych przez daną szkołę. W przypadku szkół dwustopniowych, zakłada się, że tematyka studiów pierwszego stopnia ma zapewnić odpowiednią ilość wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy w konkretnej dziedzinie. Studia magisterskie mają dostarczyć specjalistyczną wiedzę na wyższym poziomie, zwiększającą możliwości kreatywnej pracy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.