Jesteś tu: przedszkolenr381.pl > Problemy dzieci > Problemy z akceptacją wśród rówieśników
Post Icon

Weterynaria

Weterynaria jest to kierunek medyczny, ale specjalizujący się w chorobach zwierząt. Nie studiuje się go na Uniwersytetach Medycznych, a głównie Uniwersytety Przyrodnicze prowadzą nabór na ten kierunek. Studia trwają 5 i pół roku i w ciągu trwania tych lat student zmaga się z takimi przedmiotami jak na przykład: anatomia i histologia zwierząt, fizjologia zwierząt, farmakologia i farmacja, biologia ogólna i molekularna, anatomia patologiczna. Po ukończeniu studiów absolwent musi zdać jeszcze egzamin i potrzymać prawo wykonywania zawodu, któro otrzymuje od Okręgowej Izby lekarsko Weterynaryjnej. Do podstawowych uprawnień lekarza weterynarii należy: wypisywanie recept dla zwierząt, leczenie zwierząt, pielęgnacja ich, wykonywanie zabiegów czy badań laboratoryjnych.  Lekarz weterynarii może szukać zatrudnienia w ogrodach zoologicznych, klinikach i przychodniach dla zwierząt czy w laboratoriach.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.