Jesteś tu: przedszkolenr381.pl > Różne kierunki studiów > Filologia angielska
Post Icon

Wzrost znajomości własnych praw wśród uczniów

Coraz większa świadomość swoich praw dotyczy również dzieci w wieku szkolnym. Po 25 latach od uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dzieci coraz bardziej zorientowane są w zakresie tego, co przysługuje im jako uczniom. Świadomość tą wzmocniła przeprowadzona akcja informacyjna skierowana do szkół, zbiegająca się w czasie z obchodami pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, powiązana z szkoleniami komunikacji dla nauczycieli. Celem akcji i Dnia Praw Dziecka było właśnie uświadomienie wszystkim stronom, tj. samym dzieciom, a także ich rodzicom i opiekunom, jakie prawa ma dziecko i w jaki sposób z nich czerpać. Kiedy prawa nie są właściwie przestrzegane, warto poznać drogę rozwiązywania problemu. Jeśli jest taka możliwość, najlepiej załatwić sprawę na terenie szkoły – jest to najszybsza, najmniej sformalizowana droga, gdzie może być najłatwiej dojść do porozumienia. Zdarza się jednak, że sprawa jest bardziej zawiła, a szkoła nie jest skłonna wyjść na przeciw zgodzie, wtedy można szukać rozwiązania u Rzecznika Praw Dziecka, w Kuratorium Oświaty oraz w odpowiednich organizacjach pozarządowych, na przykład w działającym od 1981 roku Komitecie Ochrony Praw Dziecka.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.